از نگاه دیگران چارت سازمانی ارتباط پروژه ها درباره آداب دانان

مهندسین مشاور آداب دانان در یک نگاه

گروه مشاوران مديريت و سرمايه گذاري در سال 1368 با هدف ارائه خدمات مهندسي و مشاوره از طريق انجام مطالعات و تحقيقات در طرحهاي اقتصادي و امكان سنجي و طرحهاي تأمين مالي و سرمايه گذاري بصورت گروه همكار حقيقي، فعاليت­هاي خود را در سطح كشور آغاز نمود.

از آن سال تاكنون، پيوستگي همكاري مهندسان مشاور با اتكاء به دانش فني و تجربه متخصصان خود و بعضاً با بهره گيري از همكاري فني چند شركت مهندسي مشاور خارجي توانسته است منشاء خدمات مهندسي موثري در چارچوب مشاوره در پروژه هاي مختلف گردد. چنانچه تعدادي از پروژه هاي ياد شده با استفاده از خدمات مطالعاتي و نظارت اين گروه مهندسان مشاور به اجرا در آمده و هم اكنون مورد بهره برداري قرار دارد.

اين همكاري هاي پيوسته منجر به تأسيس شركت، آداب دانان (سهامي خاص) در سال هزار و سيصد و هشتاد و يك تحت شماره 191338 ثبت گرديد كه بصورت كاملاً حرفه اي به ارائه خدمات مهندسان مشاور مديريت، اقتصادي و اجتماعي بپردازد و موضوع شركت عبارت است از:

"ارائه خدمات مهندسان مشاور در زمينه مديريت، مطالعات اقتصادي و اجتماعي و ايجاد و توسعه کسب و کار متکي بر فن آوري اطلاعات و همچنين تحقيق، طراحي و نظارت بر طرحهاي اقتصادي و سرمايه گذاري (داخلي و خارجي)، مطالعات نياز سنجي و امکانسنجي و مطالعات توجيه فني، اقتصادي و مالي براي طرحها و پروژه‌هاي اقتصادي، صنعتي، نفت و گاز و خدماتي و ملي و امور بازرگاني مرتبط.

 حيطه تخصص ها و تجربيات گروه آداب دانان و اعضاي آن به گونه اي است كه اين شركت امكان برخورد با طيف وسيعي از طرحها و پروژه ها در سطح ملي را در خود فراهم نموده و قابليت انجام مطالعات جامع در زمينه هاي اقتصادي و مديريتي را دارا مي باشد.

دانلود مقاله "شرکت مهندسان مشاور آداب دانان در یک نگاه"

Copyright: Adabdanan Co. 2013